Next Fertility Pilsen

Social Freezing

Social Freezing

Social freezing pro ženy znamená možnost uchování vlastních vajíček pro odklad rodičovství, a to z nejrůznějších důvodů.

Je třeba si uvědomit, že biologicky ideální věk pro otěhotnění je u ženy mezi 20-25. rokem věku, plodnost ženy od 35. roku věku prudce klesá (i při zdravém životním stylu a dobré fyzické kondici) a po 40. roce života se otěhotnění již často nedaří ani pomocí metod asistované reprodukce. Trend dnešní doby, kdy stále více žen odkládá své mateřství až ke 40. roku věku, je tedy v přímém rozporu s pozdější šancí opravdu se matkou stát.

icon social freezing


Důvodů pro odklad rodičovství a uchování vajíček může být mnoho:

  1. Dokončení studia či profesní kariery
  2. Problém s nalezením vhodného partnera
  3. Před plánovanou léčbou, která ovlivňuje pozdější plodnost či ovariální rezervu (např. před onkologickou léčbou, před operací vaječníků – endometrióza, cysty apod.)
  4. U familiární predispozice k předčasné menopauze
  5. Při práci ve škodlivém prostředí (dálkové lety, chemické toxické látky, RTG záření apod.), která může negativně ovlivňovat pozdější plodnost

Tyto ženy mají možnost nechat si zamrazit vajíčka v plodném období (ideálně do 35. roku věku) pro jejich případné použití později, kdy již může být jejich plodnost nižší či žádná (legislativně do 49. roku věku ženy).

Je nutno podstoupit podobný proces jako léčba neplodnosti pomocí mimotělního oplodnění, tedy ovariální stimulaci a odběr vajíček, což je běžná ambulantní léčba v centru asistované reprodukce (CAR).

Získaná vajíčka se pak zamrazí účinnou a ověřenou metodou rychlého zamrazení (vitrifikací) a jsou uchovávány v CAR v tekutém dusíku až doby jejich použití. V průměru 80-90 % vajíček bývá po rozmrazení vhodných k oplodnění dalšími metodami asistované reprodukce.

Podobně jako ženy, mohou i muži využít social freezing pro uchování jejich spermií. Plodnost mužů sice v závislosti na jejich věku nevykazuje tak prudký pokles jako u žen, nicméně i přesto klesá s věkem a vlivem vnějšího prostředí, životním stylem, užíváním léků, úrazů, operací, nemocemi.

Social freezing u muže je proces mnohem jednodušší, obvykle nevyžaduje žádnou hormonální stimulaci a muž provede samoodběr masturbací. Proces zamrazení, uchovávání a pozdějšího použití je pak podobný jako u žen. U mužů však není t.č. žádné legislativní věkové omezení.


AMH – anti-Müllerian hormon

Hladina AMH z krevního vzorku ženy je neocenitelným pomocníkem nejen pro zvážení a indikaci tzv. social freezingu, ale spolu s klinickým (zejména ultrazvukovým vyšetřením vaječníků) pomáhá stanovit tzv. plodnost ženy, její ovariální rezervu, predikci odpovědi vaječníků na hormonální stimulaci v asistované reprodukci i pro event. predikci nástupu menopauzy.

Každá žena se rodí s určitým počtem vajíček a v průběhu života jejich počet již jen klesá a to v desítkách až stovkách každý měsíc. Vajíčka jsou ve vaječníku uloženy v tzv. folikulech.

AMH je hormon produkovaný buňkami preantrálních a malých antrálních folikulů a jeho hladina tedy reflektuje počet zbývajících vajíček ve vaječníku. Během cyklu se hladina AMH nemění, ale s věkem ženy a snižující se ovariální rezervou postupně klesá až k neměřitelným hodnotám.

 

Jako hladina dostatečné plodnosti je považována hodnota AMH vyšší než 2 ng/ml (µg/l), výsledek pod 1,0 pak ukazuje na významnou redukci individuální ovariální rezervy.

Vyšetření hladiny AMH doporučujeme každé ženě od 30 let, která se zajímá o své reprodukční zdraví a zejména pak ženám od 35 let, které ještě své mateřské plány nenaplnily. Dále pak je toto vyšetření prakticky nezbytné před i po operaci vaječníků (například pro cystu či endometriózu), či v rámci rozvahy před jinou náročnou léčbou ženy (např. onkologickou), která ještě neukončila své reprodukční plány. Pro sledování individuální rychlosti poklesu AMH je vhodné vyšetření opakovat po 6 měsících či 1x za rok.

Vyšetření AMH obnáší jen odběr malého vzorku krve. Výsledek je dostupný z příslušné laboratoře obvykle do týdne.


2021-10-20, MUDr. Renáta Krmíčková Ph.D., Lékařka Next Fertility