Next Fertility Pilsen

Darování vajíček

← zpět na domovskou stránku

Next Fertility Pilsen

Darování vajíček

informace pro dárkyně vajíček

Které předpoklady musím splňovat pro dárcovství vajíček?

V Next Fertility Pilsen akceptujeme jako dárkyně ženy ve věku 18 – 35 let dle zákonného limitu. Dalšími předpoklady pro darování je tělesné a duševní zdraví.

Je pro mě darování vajíček bezpečné?

Zdravotnímu a psychickému stavu dárkyně věnujeme velkou pozornost. Striktně dodržujeme evropské směrnice a zákony ČR spojené s dárcovstvím. Získání vajíček je docíleno šetrnou hormonální stimulací za průběžných kontrol ultrazvukem tak, aby byla minimalizována všechna rizika.
zjistěte více ...

Jakou podporu mi během léčby IVF centrum poskyne?

Během prvního pohovoru ošetřující lékař stanoví plán terapie, dárkyně je seznámena s jejím průběhem. Po celou dobu léčby je poskytována odborná podpora. V případě dotazů je kdykoliv k dispozici telefonická služba. Dárcovství je dobrovolné, legislativou je povolena kompenzace nákladů spojených s darováním (např. Cestovní výdaje, ušlý zisk, nebo náklady na léky).

Co se o mně příjemce dozví?

Na základě právních předpisů je dárcovství vajíček v ČR anonymní. Dárkyně je příjemkyni přiřazena na základě fenotypu (tělesná výška a váha, barva očí, krevní skupina). Tyto informace se příjemce dozví, aniž by byla zveřejněna identita dárkyně.


loading...