Next Fertility Pilsen

Možnosti terapie

← zpět na přehled

IVF / ICSI / IMSI s vlastními vajíčky

Metodou „in vitro fertilizace“ nebo „extrakorporální oplodnění“ se v zásadě rozumí spojení vajíčka a spermie mimo matčino tělo. Za tímto účelem se odebere vajíčko z vaječníku a následně se přenese do zkumavky (= in vitro) a spojí se spermatem muže. Embryo, které takto vznikne, se po pěti dnech vpraví do dělohy (= transfer embrya). Takový postup je pro rodičovský pár náročnou výzvou, a proto by měl být přístup co nejosobnější a terapie by měla být prováděna v důvěrné atmosféře. Pár musí být podrobně informován o všech aspektech terapie. Po prostudování stávajících nálezů, po důkladné gynekologické prohlídce a po kontrole spermatu se sestaví terapeutický plán. V mnoha případech se ukázalo, že příznivě působí, když in vitro fertilizaci předchází psychologická porada. Přesný průběh jednotlivých vyšetření (kontroly na ultrazvuku, hormonální vyšetření, odběry krve atd.) a detailní popis medikace obdrží každý pár ve formě terapeutického plánu po předchozí konzultaci. Léčba probíhá individuálně a přizpůsobuje se aktuální situaci.

IVF / ICSI / IMSI s darovanými vajíčky

Při terapii s darovanými vajíčky jsou použita čerstvá vajíčka od anonymní dárkyně a následně oplozena spermiemi partnera neplodné ženy. Příprava dárkyně a synchronizace cyklu dárkyně a příjemkyně trvá přibližně 2 měsíce. Příjemkyně užívá pouze léky k přípravě děložní sliznice k přijetí embrya, neprochází však hormonální stimulací vaječníků. V Next Fertility Pilsen akceptujeme pouze dárkyně ve věku 20 - 33 let, které podstoupí veškerá zákonem předepsaná vyšetření a testy. Při výběru dárkyně jsou zohledněna fenotypová kritéria požadovaná pacientkou a jejím partnerem. V našem dárcovském programu garantujeme zisk minimálně dvou embryí ve stádiu blastocyst (v případě partnerovo normozoospermií), v průměru však máme pro jeden pár 5 embryí. Pokud se nám od jedné dárkyně nepodaří získat garantovaný počet dvou embryí, přichystáme pro pár na naše vlastní náklady embrya nová.

ICSI - Intracytoplazmatická injekce spermie

Pomocí této metody se jediná spermie injektuje do vajíčka za účelem oplodnění. Selekce spermie probíhá pod speciálním mikroskopem a při mnohonásobném zvětšení. Metodou ICSI může být docíleno počtu těhotenství v podobně vysoké míře jako při postupu klasickou metodou in vitro fertilizace. Přesto pokládáme klasickou ICSI metodu za „zastaralou“ a nahrazujeme ji v našich centrech metodou IMSI.

PICSI - Preselektivní intracytoplazmatická injekce spermie

Je technika, která napodobuje přirozený výběr zralé spermie. Při přirozeném oplození dochází k úspěšné fertilizaci vajíčka pouze zralou spermií, která je schopna navázat se k hyaluronanu, což je látka přítomná na povrchu vajíčka. Principem PICSI metody je tedy navázání zralých spermií na speciální misku, na kterou je nanesen gel s hyaluronanem. Vybrané spermie se pak použijí pro mikromanipulační oplodnění.

Prodloužená kultivace

Po oplození vajíček kultivujeme embrya po dobu pěti dní do stadia blastocyst, než je při embryo transferu zavedeme do dělohy matky. Je samozřejmě možné embryo transferovat i v ranější fázi vývoje, ale jelikož mužský faktor začíná významně ovlivňovat vývoj embrya až třetí den, je to jeden z mnoha důvodů, proč v našem centru využíváme metodu prodloužené kultivace standardně pro každý cyklus. Prodloužená kultivace nabízí také větší šanci na uhnízdění embrya v děloze a větší příležitost pro výběr morfologicky nejvhodnějšího embrya.

IMSI - Intracytoplasmatická injekce spermie selektovaná morfologicky

U klasické IVF terapie (in vitro fertilizace) funguje ochranný obal vajíčka jako selektivní biologická bariéra proti abnormálním spermiím, takže ve většině případů jsou schopné oplodnit vajíčko jen „normální“ spermie. U výše popsané ICSI metody se tento mechanismus "přirozeného" výběru obchází a o výběru spermií rozhoduje morfologické posouzení biologa. Kvalitu subjektivního morfologického nálezu a výběru lze navíc zvýšit novými mikroskopickými technikami IMSI.
Studie našeho týmu ukázaly, že pravděpodobnost izolovat k oplodnění vajíčka jednu normální spermii bez defektů v hlavičce spermie, je při použití techniky IMSI výrazně zvýšena v porovnání s metodou ICSI. Spermie s defekty v hlavičce působí negativně na vývoj embrya, a proto preferujeme použití IMSI metody.

Vitrifikace

Blastocysty, které se primárně netransferují, jsou technikou vitrifikace, na jejímž vývoji máme rozhodující podíl, zmraženy (kryokonzervovány) a po rozmražení použity pro druhé dítě nebo pro další potřebnou léčbu. Jsme potěšeni, že naším dlouholetým pracovníkem je Dr. Pierre Vanderzwalmen, jeden z průkopníků v otázkách kryokonzervace embryí, spermatu a vajíček, ale i testikulární a ovariální tkáně.
Mimo kryokonzervaci embryí je u nás samozřejmě možná i kryokonzervace spermií či oocytů.

Genetické testování

V rámci léčby neplodnosti slouží genetická analýza k vyšetření neoplozeného či oplozeného vajíčka na možné genetické vady ještě před jeho zavedením do dělohy matky. Veškeré bližší informace o průběhu vyšetření a možných rizicích, stejně jako o lékařské indikaci či legislativní úpravě, vám budou podrobně vysvětleny během lékařské konzultace.
Genetická vyšetření při léčbě neplodnosti doporučujeme především v případě:

  • Individuálního a/nebo rodinného genetického zatížení
  • Opakovaných potratů
  • Více neúspěšných léčebných cyklů v rámci IVF terapie

→ More information about genetic therapies in our genetics section...

Asistovaný hatching

Je mikromanipulační metoda, při níž je za pomoci laseru otevřena zona pellucida (glykoproteinový obal vajíčka). Tím je usnadněn proces hatchingu, tj. uvolnění vnitřní buněčné části embrya přes zonu pellucidu. Asistovaný hatching provádíme v našem centru v rámci všech terapií u všech embryí, která má pacientka k dispozici, čtvrtý den kultivace, kdy embrya dosáhnou kompaktního stádia.