Příčiny bezdětnosti


Většině párů se přání mít dítě téměř samozřejmě splní. Asi 15-20% všech partnerství je nechtěně bezdětných.

Příčiny bezdětnosti spočívají ze 45% na straně ženy a ze 45% na straně muže. Častokrát se rušivé faktory vyskytují u obou partnerů. Stále se zmenšující (díky vylepšující se diagnostice) část příčin nedobrovolné bezdětnosti zůstává ještě neobjasněna (takzvaná idiopatická sterilita).


Graphik - Ursachenverteilung


Bezdětnost může mít různé příčiny, jako jsou například hormonální poruchy, chorobné změny orgánů, nebo také těžká onemocnění. Dále je častou příčinou nezdravý životní styl.

1. Poruchy, k nimž dochází při tvorbě vajíčka a spermie
2. Poruchy, k nimž dochází při spojení vajíčka a spermie
3. Poruchy, k nimž dochází po oplodnění
4. Vztahy partnerů stejného pohlaví
5. Ženy bez partnera – singl

GoToTop

1. Poruchy, k nimž dochází při tvorbě vajíčka a spermie


Příčinou bezdětnosti může být skutečnost, že nedozrává žádné vajíčko (oogeneze) nebo nedozrává dostatek spermií (spermatogeneze). Pokud se nevyvíjejí vaječné buňky, jedná se většinou o poruchy v souhře různých žláz s hormonální funkcí (hypotalamus, hypofýza, vaječníka) atd.). Onemocnění tohoto druhu je třeba odhalit, aby se následně dalo adekvátně léčit.

Přítomnost spermií se prokazuje mikroskopickým vyšetřením ejakulátu.

K oplodnění vajíčka (fertilizaci) je zapotřebí mnoha milionů pohyblivých spermií. Jen málokteré se však dostanou do vejcovodu. Vajíčko ve vejcovodu musí být obklopeno několika sty spermií, aby mohlo být oplodněno. Je-li tedy přítomno příliš málo pohyblivých spermií, nedojde k oplodnění. Příčinou je málokdy nedostatek hormonů. Většinou se jedná o poruchy činnosti varlat, které se nedají léčit tak snadno jako například poruchy zrání vajíček u ženy.

Ke stanovení diagnózy je zapotřebí speciálních vyšetření. Pomocí stanovených léků nebo dávkami hormonů je možné se pokusit zvýšit počet a kvalitu pohyblivých spermií. V současné době bohužel nejsou téměř žádné možnosti léčby degenerativních onemocnění varlat nebo geneticky podmíněných poruch.

GoToTop


2. Poruchy, k nimž dochází při spojení vajíčka a spermie


Když dozraje vajíčko a je přítomen dostatečný počet pohyblivých spermií (oogeneze), mohou spojení vajíčka a spermie (oplodnění/fertilizace) zabránit mnohé faktory. Splynutí zárodečných buněk blokují nejčastěji chorobné změny ve vejcovodu.

Patří k nim slepení vejcovodu po zánětech, srůsty mezi vejcovodem a vaječníkem, celkové operativní odstranění vejcovodu, a rovněž uzávěr vejcovodu po sterilizaci.

V jednotlivých případech mohou spermie v děložním hrdle (cervix uteri) znehybnět v důsledku imunologických procesů.

GoToTop


3. Poruchy, k nimž dochází po oplodnění


Vyvíjející se embryo může ještě před zahnízděním (implantace/nidace) odumřít v důsledku dědičné nebo spontánně vzniklé vývojové vady. Dále se stává, že děložní sliznice (endometrium) není dostatečně připravena na přijetí embrya. Jsou též případy, kdy matčin obranný imunologický systém odmítne embryo jako cizí element a zbaví se ho.

Pokud ani u muže ani u ženy nejsou shledány žádné medicínské příčiny bezdětnosti, pak hovoříme o neobjasněné nebo idiopatické sterilitě. V takových případech by se měla věnovat pozornost i psychosomatickým aspektům, neboť je možné, že duševní komponenty narušují určité tělesné funkce. Potvrdí-li se tento odhad, pak lze doporučit pokusit se nejprve o osvětu z psychoterapeutické stránky a poté podniknout správné kroky k úspěšnému řešení.

GoToTop


4. Vztahy partnerů stejného pohlaví

Vztahy lesbických párů bohužel nemohou být léčeny dle platné české legislativy pomocí IVF.Výtah ze Zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu§ 27d(1) Asistovanou reprodukcí se rozumí postupy a metody, při kterých dochází k manipulaci se zárodečnými buňkami nebo s embryi, včetně jejich uchovávání, a to za účelem léčby neplodnosti ženy nebo muže. Těmito postupy a metodami jsoua) odběr zárodečných buněk,b) umělé oplodnění ženy, a to1. oplození vajíčka spermií mimo tělo ženy,2. přenos embrya do pohlavních orgánů ženy, nebo3. zavedení zárodečných buněk do pohlavních orgánů ženy.(2) Genetická vyšetření embrya jsou povolena pouze ve vymezených indikacích za účelem vyloučení rizika vážných geneticky podmíněných nemocí a vad u embryí před jejich zavedením do děložní dutiny.(3) Asistovanou reprodukci podle odstavce 1 písm. b) lze provést na základě písemné žádosti ženy a muže, kteří tuto léčbu hodlají společně podstoupit (dále jen "neplodný pár"), jestliže je ze zdravotních důvodů málo pravděpodobné nebo zcela vyloučené, aby žena otěhotněla přirozeným způsobem, nebo jestliže existuje prokazatelné riziko přenosu geneticky podmíněných nemocí nebo vad. Žádost obsahuje souhlas muže s provedením umělého oplodnění ženy; souhlas musí být opakovaně vysloven před každým provedením umělého oplodnění. Žádost nesmí být starší než 24 měsíců; je součástí zdravotnické dokumentace ženy.(4) Za neplodný pár pro účely léčby podle odstavce 1 písm. b) nelze považovat ženu a muže, mezi nimiž je příbuzenský vztah vylučující podle zvláštního právního předpisu uzavření manželství 6a) .GoToTop


5. Ženy bez partnera – singl

Dle platné české legislativy je možná léčba IVF jen u párů (muž a žena).
GoToTop


IVF Centers Prof. Zech
IVF Zech International - Partners
Austria
Bregenz
Tel.: +43 5574 44836
zech@ivf.at
Austria
Salzburg
Tel.: +43 662 9010 5000
office@kinderwunsch-salzburg.at
Switzerland
Niederuzwil
Tel.: +41 71 950 1580
zech@fivet-ivf.ch
Liechtenstein
Vaduz
Tel.: +423 237 6655
zech@ivf.li
Czech Republic
Plzen
Tel.: +42 0377 279 350
zech@ivf-institut.cz
Italy
Merano
Tel.: +39 0473 270470
zech@fivet-ivf.it
(providing scientific and technical expertise)
Italy
Nuova Ricerca
Rimini, Italien
Nigeria
The Bridge Clinics
Lagos State, Nigeria
Morocco
Meden Healthcare
Casablanca, Morocco